ŠELHAUS

Image EXIF Data

  • Date Taken: 01 Jan 1970, 00:00:00
  • Camera:
  • Focal Length: 0
  • Aperture: f/0
  • ISO: 0
  • Shutter Speed: 1/inf second

#Erasmus


Andrej je tokrat ostal v domači hiši. Ogledal si je otvoritev nove razstave Edi Šelhaus. Retrospektiva, ki jo je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije pripravila kustosinja Jožica Šparovec.


As a historian, I have always think how fortunate we are that we live in these times when we have so many different sources where we can learn about how our ancestors lived and about history in general. Although books exist for thousands of years and archeology has allowed us to reconstruct ancient cities or  the ancient man’s way of life, we could not really know how people in the past looked like. Of course, there are exceptions. The rich and the noble could afford to pay a master of arts to make a painting of them, or how the Roman Emperors are immortalized today because of the many statues that have been made in their honor and survived into present. However, as every good historian knows, we cannot focus only on the most important people of their times, but also focus on the community and the ordinary man. With the invention of photography in the 19th century now we can capture moments in time with much ease, and that what makes the contemporary history special, since we can document everything and everyone with ease. With the invention of camera, photography as a profession emerged and they became documenters of our times.

On the 18th of May a new exhibition was opened in the Museum of Contemporary history of Slovenia dedicated to Eduard Edi Šelhaus, Slovenian photographer. Šelhaus as a photographer was active for quite a long time, from the beginning of the Second World War to his passing away in 2011. With that in mind, you can imagine that his portfolio is to us historians very useful, documenting Slovenian partisans, since he was one, Tito’s Yugoslavia and early Independent Slovenian history. The exhibition in the museum is not my first encounter with Šelhaus, since I was at the opening of a smaller exhibition in Ljubljana Castle dedicated to his work back in early March. The photographs displayed on that exhibition differed from the new one, so I am quite happy that I went on both of them.

The exhibition itself covers his life and a number of his shoots. If you are interested where he was born, who his father was, what has he done before the Second World War, how his military career in Kingdom of Yugoslavia is tied to his work as a photographer, photos of partisans during the war, Trieste in the aftermath of the war, Early Tito’s Yugoslavia, the 1964 Innsbruck Winter Olympic games and the first years of Independent Slovenia, then you should go and visit the exhibition as soon as possible. But if you don’t have time to check out the exhibition soon, you don’t have to worry; the exhibition is in the museum lasts until the end of September. The photos I’ve posted don’t cover the exhibition that well; it’s more like a preview. As I said earlier, his portfolio covers almost 60 years of Slovenian history and it surely reflects that. I was lucky and got a nice and big catalogue of the exhibition so I could have a preview before the opening. I can say that shoots that are not present in the exhibition itself, but are contained in it make the catalogue worth the buy. The quality of the print is also excellent and how it should be for an exhibition as good as this one.


Če razmišljam kot zgodovinar, moram priznati da živimo v srečnih časih, saj lahko iz različnih virov poizvemo o življenju v preteklosti in življenju naših prednikov. Četudi knjige obstajajo že več kot tisoč let in je tudi arheologija omogočila rekonstrukcijo starih mest kot življenja ljudi v njem, še vedno natančno ne vemo kako so bili ljudje videti. Seveda obstajajo izjeme. Bogatašem in plemstvu, ki si je to lahko privoščilo, so slikarji naslikali njihov portret. Tudi Rimski imperij je poskrbel za svojo nesmrtnost prek ostalin in kipov, ki so jih naredili v svojo slavo in so se ohranili do današnjih dni. Toda tako kot ve vsak dober zgodovinar, se ne moremo osredotočiti le na pomembne ljudi določenega časa, saj moramo upoštevati tudi družbo in življenje običajnih ljudi. Z izumom fotografije v 19. stoletju lahko ujamemo trenutke v času z veliko manj napora in prav to dejstvo napravi sodobno zgodovino tako posebno. Sedaj imamo dokumente vsega in vsakega. Izum fotoaparata, fotografije, poklica se je pojavil na novo in fotografi so postali dokumentatorji našega časa.

18. maja 2019 se je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije odprla nova razstava posvečena Eduardu Ediju Šelhausu, slovenskemu fotografu. Šelhaus je kot fotograf deloval izjemno dolgo: od začetka druge svetovne vojne do svoje smrti v letu 2011. Njegova zapuščina je tako obsežna, za zgodovinarje pa izjemnega pomena. Dokumentiral je slovenske partizane, ker je bil eden izmed njih, Titovo Jugoslavijo in prva leta Slovenije v samostojni državi. Razstava v muzeju ni bila prva, ki je povezana z Šelhausom in sem si jo ogledal. V začetku marca sem se udeležil tudi otvoritve razstave na Ljubljanskem gradu. Fotografije, ki so bile razstavljene tam, so se razlikovale od nove razstave, tako da sem vesel, da sem si lahko ogledal obe.

Razstava v muzeju se osredotoča na fotografovo celotno življenje in številne fotografije so tudi na ogled. Če vas zanima kje se je rodil, kdo je bil njegov oče, kje se je zadrževal pred drugo svetovno vojno, kako je njegova vojaška kariera v času Kraljevine Jugoslavije povezana z njegovim delom fotografa, fotografije partizanov med vojno, Trst po koncu vojne, zgodnja leta Titove Jugslavije, zimske olimpijske igre v Innsbrucku 1964 ter prva leta samostojne Slovenije, potem se čim prej odločite za ogled razstave. Če pa nimate časa, da bi si razstavo ogledali kmalu, ni razloga za skrb, saj je razstava na ogled vse do konca septembra. Fotografije, ki jih objavljam v tem prispevku seveda ne pokrivajo razstavo tako dobro: so bolj kot predogled. Kot sem pisal že v začetku, je bila njegova fotografska pot dolga in izjemna ter pokriva skoraj  60 let slovenske zgodovine, tako da fotografije odslikujejo tudi spremembe v času. Vesel sem, da sem že pred otvoritvijo dobil v dar lep in obsežen katalog razstave, tako da sem si ga lahko ogledal pred otvoritvijo. Zaradi posnetkov, ki jih na razstavi ne boste opazili, je katalog vreden nakupa. Tudi kvaliteta tiska to potrjuje in se spodobi za tako dobro razstavo.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: