DVE RAZSTAVI

Image EXIF Data

  • Date Taken: 01 Jan 1970, 00:00:00
  • Camera:
  • Focal Length: 0
  • Aperture: f/0
  • ISO: 0
  • Shutter Speed: 1/inf second

#Erasmus


Andrej je tudi tokrat izkoristil vikend za muzejska potepanja. Obiskal je Blejski grad ter ponovno obiskal Moderno galerijo, kjer je na ogled razstava o umetnosti iz obdobja Kraljevine Jugoslavije.


Regarding visiting museums and content for the museum blog, I had a pretty fruitful weekend. I visited two different exhibitions on different locations in Slovenia; The Bled castle that is located next to the super popular tourist lake and an temporary exhibition about art in Kingdom of Yugoslavia from 1930 to 1941 in Moderna Galerija. The exhibitions left me impressed for different reasons which I will discuss further bellow.

Bled Lake was not what I was expecting. What I thought was a simple small lake with a church outside the country turned out to be a huge tourist place with 5 star hotels, many different activities, breathtaking views and European prices. I would not call it a tourist trap, because I really liked the place and did not regretting going there at all, but it is more expensive than Ljubljana in all regards. The Castle is conveniently located on the top of a hill under the lake and it offers different activities for visitors to enjoy; a restaurant, coffee bar with cakes, printing house, blacksmith and museum shop. The whole castle gave me a very touristy vibe since there were a lot of tourists from the entire world from Germany to India. What I did not like was the museum because it was basic and simple. Except for the geological minerals, everything else in the museum is inspired by the museums in Ljubljana, and some of the stuff is the same; I think im going to judge museums in Slovenia only on the fact if they have Emona citizen statue, since im pretty sure this is my 4th time I saw him. I think the view is the biggest selling point of the castle since it’s breathtaking. The vast hills and mountains and the clean lake that changes its color on the sun rays sells the ticket alone and everything else is just extra. A friend of mine mentioned me that she was at a wedding there and to be honest, I was jealous after I was done with the castle.

In the Modern gallery a new temporary exhibition opened in April. It is about the art in the Kingdom of Yugoslavia (1929 – 1941). Kingdom of Yugoslavia was a state composed of different Slavic populations (Slovenes, Croats, Serbs, Macedonians etc.) that have never lived under a single state before and that was one of the main reasons why the state did not function. In general it was very poor with little industrialization and most of the population lived outside the cities and engaged in agriculture, and the exhibition reflects that very well. But there are also a few nice paintings of the middle class which I really liked because they were very expressive. The last decade of the interwar period was a time of uncertainty of a peaceful future and I got a feeling of uncertainty from the exhibits because the focus is on portraits and common everyday life. There was no prestigious art you feel if you compare it to, for example, art of social modernism. Sculptures are also represented very well, from the King Alexander himself to common people. The best part of the exhibition is the story of Louis (Alojz) Adamič. He was a Slovenian born American who immigrated to the States before The Great War and visited Yugoslavia in the early 1930tees. He was not very happy with the Kingdom and he highly criticized it in his book The Native’s return, which was published in America in 1934, and of course banned in Yugoslavia. I just find this life stories offer a different view of a certain topic and by itself promotes critical thinking. Overall, the exhibition is great and rich and if you have an interest for this time you should give it a try and visit it.


Če želim najti novo vsebino za muzejski blog, potem spremljam dogajanje in obiskujem muzeje in posledica tega je bil res živahen in poln pretekli vikend. Obiskal sem dve različni razstavi: razstavo na Blejskem gradu, ki ga najdemo nad izjemno popularnim in turistično obleganim Blejskim jezerom in občasno razstavo o umetnosti v Kraljevini Jugoslaviji (1930 – 1941) v Moderni Galeriji. Razstavi sta me prevzeli iz različnih razlogov, o katerih bo sedaj tekla beseda.

Blejsko jezero ni bilo takšno kot sem pričakoval. Mislil sem, da bom ugledal preprosto majhno jezero s cerkvico, a izkazalo se je, da sem obiskal veliko turistično središče s hoteli s 5 zvezdicami, z več različnimi aktivnostmi, pogledi, ki vzamejo dih in evropskimi cenami. Ne bi rekel, da gre za turistično past, saj je Bled resnično lep in niti malo nisem razočaran nad obiskom. A je Bled mnogo dražji od Ljubljane v vseh ozirih.

Blejski grad je umeščen nad samo jezero, na robu vzpetine in ponuja različne aktivnosti, ki jih obiskovalec lahko izkoristi: restavracijo, slaščičarno, tiskarno, kovaško in muzejsko trgovino. Celoten grajski kompleks je v meni pustil precejšen “turistični” občutek, saj sem srečeval obiskovalce iz celotnega sveta: od Nemčije do Indije. Kar pa mi ni bilo ravno všeč, je bil muzej sam, saj ponuja osnovno in preprosto doživetje. Če izvzamem geološko zbirko, so ostali predmeti dobili navdih v muzejih po Ljubljani, nekaj razstavljenih pa je bilo celo enakih. Mislim, da bom odslej sodil muzeje v Sloveniji le po dejstvu ali imajo razstavljen kip Emonca, saj lahko skoraj zagotovo trdim, da sem ga sedaj videl že četrtič. Menim, da je največja prodajna uspešnica gradu pravzaprav razgled, ki je res neverjeten. Veriga hribov in gora nad čistino jezera, ki spreminja svojo barvo čim se sonce skrije za oblake – to je tisto, za kar pravzaprav plačate, vse ostalo je dodatek. Moja prijateljica je omenila, da je bila udeležena na poroki, ki se je odvijala prav na tem prostoru in če sem pošten, sem ogled gradu zaključil kar malo ljubosumen.

V Moderni galeriji je na ogled nova občasna razstava, ki se je odprla že v aprilu in se posveča umetnosti v Kraljevini Jugoslaviji (1929-1941). Kraljevina Jugoslavija je bila država, sestavljena iz različnih slovanskih narodov (Slovencev, Hrvatov, Srbov, Makedoncev…), ki se do takrat še niso znašli v skupni državi, kar je bil eden izmed glavnih razlogov zakaj država ni obstala. V splošnem pogledu je bila revna država, z nizko stopnjo industrializacije, večina prebivalstva je živela izven velikih mest in se je ukvarjala s kmetijstvom, kar razstava zelo dobro odslikuje. Toda na ogled je tudi nekaj lepih slikarij, ki predstavljajo življenje srednjega razreda, ki so mi bile všeč, ker so bile izjemno povedne. Zadnje desetletje obstoja države v medvojnem obdobju je zaznamoval čas vprašanj o miru v prihodnosti in ta občutek sem dobil tudi iz razstave, saj se fokusira le na portrete in vsakdanje življenje. Ni pa mogoče najti prestižne umetnosti, če jo na primer primerjamo s socialnim modernizmom. Kipi so sicer predstavljeni zelo dobro, od samega kralja Aleksandra do povsem običajnih ljudi. Najboljši del razstave je zgodba Louisa (Alojza) Adamiča. Slovenec je emigriral v Ameriko že pred začetkom 1. svetovne vojne in je Jugoslavijo obiskal v njenih zgodnjih 1930. letih. Nad obiskom ni bil navdušen in je na Kraljevino gledal precej kritično, kar lahko preberemo v njegovem delu The Native’s return, ki je v Ameriki izšel leta 1934 in seveda je vest o njem odjeknila tudi v Jugoslaviji. Ugotovil sem, da ta življenjska zgodba ponuja drugačen pogled na določeno tematiko in je pravzaprav promocija kritičnega mišljenja. Če povzamem, je razstava dobra in bogata in če izkazujete zanimanje, jo le obiščite.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: