EDI ŠELHAUS IN PRIMORSKI DNEVNIK

Pozno jeseni 1945 so Edija Šelhausa poslali v Trst z nalogo, da bi s filmsko kamero snemal in obenem fotografiral razburljiva dogajanja na območju cone A, posneto gradivo pa dostavljal za slovenski Filmski obzornik in obenem še za jugoslovanske Filmske novosti. Ko je prišel v Trst, se je najprej obrnil na časopisa Primorski dnevnik in Il Lavoratore, saj so bili tam zelo dobro in sproti obveščeni o vseh dogajanjih. V uredništvu Primorskega dnevnika na Trgu Goldoni je spoznal tudi Maria Magajno, ki je takrat začel delati za časopis in je pozneje postal najpomembnejši foto kronist Trsta in okolice, pa tudi Šelhausov veliki prijatelj. Edija so pri časopisu prosili, naj med snemanjem s kamero še zanje s fotoaparatom naredi nekaj posnetkov. Rad jim je ustregel, dobil pa je tudi njihovo izkaznico. Za Primorski dnevnik je delal od leta 1945 do 1948, po opredelitvi za Kominform leta 1948 pa ni smel več delati zanje, pač pa je pozneje s fotografijami zalagal še tržaška uredništva komunističnih glasil Delo, L’Unità in Il Lavoratore.


Pripravila: Jožica Šparovec

banner_MNZS_e-mail_1