NB82_9: Glasovanje o zakonu o plebiscitu v slovenski skupščini, 6.12.1990. Foto: Nace Bizilj, hrani: MNZS.

VRATA V LASTNO DRŽAVO ODPRTA!

Na Miklavževo pred četrt stoletja (6.12.1990) so delegati vseh treh zborov slovenske skupščine sprejeli zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Nihče od delegatov ni glasoval proti zakonu, 203 so ga podprli, le štirje so se vzdržali. Besedilo zakona je predvidevalo, da bo odločitev, da Slovenija postane samostojna država, sprejeta, če se bo zanjo na plebiscitu izrekla ne zgolj večina vseh udeležencev…