Kovček izgnanke Jožefe Krevelj, por. Mikulič

Kovček – za večino preprost predmet, s katerim gremo na pot in v njem prenašamo osebne stvari. Ampak ta kovček je bil last izgnane deklice Jožefe Krevelj in govori o njeni življenjski poti mlade izgnanke. Krevljevi so bili izgnani iz vasi Dunaj nad Krškim. Bili so revna družina, ki je, tako kot mnogi drugi izgnanci, ob izgonu svoje borno premoženje strpala v preprosto culo….

GRAD RAJHENBURG KOT ZAPOR ZA POLITIČNE ZAPORNICE

  V teh dneh bo minilo leto dni, kar smo na gradu Rajhenburg odprli novo muzejsko razstavo z naslovom Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg, 1948–1966. Istočasno je bil izdan tudi katalog razstave z istim naslovom.     V dolgih letih moje zaposlitve v muzeju, so na grad Rajhenburg prihajali obiskovalci, ki so na nek način so-doživljali zgodovino gradu. Pa niso bili niti trapisti, niti…

USTANOVITELJ SAMOSTANA TRAPISTOV V RAJHENBURGU

  Sedaj, ko smo se že kar podrobno seznanili z vsem, kar so delali in ustvarjali menihi trapisti, lahko spoznamo še to, kdo jim je pravzaprav vse to omogočil. Navadno za vsako stvarjo, dogodkom, dejanjem v življenju stoji neka oseba. In tako je tudi v tem primeru. Ta oseba je bil brat Gabriel Giraud, ki se je rodil kot Camille Giraud 7. junija 1836…

TRAPISTI, USPEŠNI VINOGRADNIKI

  Trapisti so leta 1881, z gradom Rajhenburg vred, kupili tudi obsežna posestva, med drugim tudi 60 ha zemlje na Sremiču. Na južnem pobočju Grmade so najprej uredili 4 ha vinogradov, leta 1915 pa so jih imeli že 10 ha. Ostala zemljišča so bila njive, travniki, pašniki in gozdovi. Na posestvu na Sremiču so imeli tudi gospodarsko poslopje, hleve in bivalne prostore za šest…

ŽIVINOREJA IN PROIZVODNJA SIRA TRAPIST

  Med pomembnimi gospodarskimi dejavnostmi, s katerimi so se ukvarjali trapisti, je bila tudi živinoreja. Že leta 1888 so v neposredni bližini samostana zgradili 60 m dolg in 40 m širok hlev. V knjigi Kaj delajo trapisti so zapisali: »Približno 500 korakov od samostana, sredi veselih travnikov, ki jih krasijo pisane cvetlice in zeleno drevje, dvignila se je obsežna pristava s hlevi, kozolci, parnami…

S ČIM SO SE ŠE UKVARJALI TRAPISTI POLEG PROIZVODNJE ČOKOLADE IN LIKERJEV?

Trapisti so bili v gospodarskem pogledu izredno napredni in vsestranski. Držali so se reka Moli in delaj, zato je bilo delo pomemben sestavni del njihovega življenja. Ukvarjali so se z vsemi gospodarskimi dejavnostmi: s kmetijstvom, z živinorejo, vinogradništvom, obrtnimi dejavnostmi, pa tudi z vrtnarstvom, s cvetličarstvom, z zeliščarstvom in s sadjarstvom. Kot sadjarji so nasadili veliko sadnega drevja sortnih vrst jablan, hrušk, sliv in…

SAMOSTANSKA TISKARNA

  Trapisti so imeli v stavbi tovarne čokolade tudi tiskarno. V enem od prostorov so uredili črkostavnico, v drugem pa so imeli tiskarno. Tiskarski stroji so bili iz litega železa. Poleg tiskarskega stroja so imeli še stroj za obrezovanje, stroj za stiskanje in stroj za šivanje.     V tiskarni so natisnili vse tiskane izdelke, ki so jih potrebovali v sklopu proizvodnje čokolade in…

TRAPISTIN, GRANDE IN CACAO LIKER

  Skoraj ob istem času, ko so zgradili trapisti stavbo za tovarno čokolade, so zgradili tudi manjšo stavbo za tovarno likerjev. Kot so zapisali v knjigi Kaj delajo trapisti, ki sem jo že omenila v enem od prispevkov, so nasproti čokoladnice zgradili »destilarno na paro«, v kateri so izdelovali likerje.     Mogoče se vam bo zdelo čudno, nenavadno, da so trapisti, ki so…

POSTOPEK PROIZVODNJE ČOKOLADE IMPERIAL

    Trapisti so stroje za proizvodnjo čokolade pripeljali iz Francije. Po razpustu samostana leta 1947 so stroje uporabljali najprej v obratu proizvodnje čokolade Rajhenburške okrajne tovarne v Rajhenburgu, po preselitvi v Sotelsko v Okrajni tovarni čokolade in likerjev Rajhenburg (Sotelsko), po preimenovanju Rajhenburga v Brestanico 19. aprila 1952 v Okrajni tovarni čokolade in likerjev Brestanica (Sotelsko) in končno od 24. julija 1957 v…

ČOKOLADA »IMPERIAL«

    Kdaj je rajhenburškim trapistom cesar Franc Jožef podelil naziv »IMPERIAL« ni povsem znano. Arhivskih dokumentov o tem nimamo, saj so menihi po razpustu samostana leta 1947 arhiv odpeljali v Francijo.     Menihi trapisti, ki so v devetdesetih letih 20. st., ko sem zbirala gradivo in pripravljala prvo razstavo o trapistih, še živeli, so v ustnih pričevanjih rekli, da naj bi bilo…