TABORIŠČE ZA IZGON RAJHENBURG – IZGON OBSAVSKO-OBSOTELJSKEGA OBMOČJA

#izgnanci V tretjem valu izgona je imel nemški okupator v načrtu izgnati vse obmejno prebivalstvo ob novi nemško-italijanski meji, od reke Sotle do Žirov na Gorenjskem. Zaradi upora in potrebe po delovni sili na Gorenjskem, je bil pas skrčen in nova meja izgona so postale Trojane in reka Sotla. Pas je bil širok 15–20 km. Izgon prebivalstva s tega področja je želel nemški okupator…

STALNA RAZSTAVA SLOVENSKI IZGNANCI 1941-1945 – grad Rajhenburg v Brestanici

TABORIŠČE ZA IZGON RAJHENBURG #izgnanci Taborišče za izgon Slovencev v Rajhenburgu je nemški Preselitveni štab za Spodnjo Štajersko v Mariboru začel urejati sredi maja 1941. To je bilo le eno od zbirnih taborišč za izgon, saj sta bila podobna taborišča še v Mariboru v Meljski vojašnici in v Šentvidu pri Ljubljani. Poleg zbirnih taborišč so bili urejeni tudi zbirni centri, kjer so ljudi le…

KAZENSKE USTANOVE NA GRADU RAJHENBURG

V teh dneh bo minilo leto dni, kar smo na gradu Rajhenburg odprli novo muzejsko razstavo z naslovom Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg, 1948–1966. Istočasno je bil izdan tudi katalog razstave z istim naslovom.   V dolgih letih moje zaposlitve v muzeju, so na grad Rajhenburg prihajali obiskovalci, ki so na nek način so-doživljali zgodovino gradu. Pa niso bili niti trapisti, niti slovenski izgnanci,…

USTANOVITELJ SAMOSTANA TRAPISTOV V RAJHENBURGU

Sedaj, ko smo se že kar podrobno seznanili z vsem, kar so delali in ustvarjali menihi trapisti, lahko spoznamo še to, kdo jim je pravzaprav vse to omogočil. Navadno za vsako stvarjo, dogodkom, dejanjem v življenju stoji neka oseba. In tako je tudi v tem primeru. Ta oseba je bil brat Gabriel Giraud, ki se je rodil kot Camille Giraud 7. junija 1836 v…

ŽIVINOREJA IN PROIZVODNJA SIRA TRAPIST

  Med pomembnimi gospodarskimi dejavnostmi, s katerimi so se ukvarjali trapisti, je bila tudi živinoreja. Že leta 1888 so v neposredni bližini samostana zgradili 60 m dolg in 40 m širok hlev. V knjigi Kaj delajo trapisti so zapisali: »Približno 500 korakov od samostana, sredi veselih travnikov, ki jih krasijo pisane cvetlice in zeleno drevje, dvignila se je obsežna pristava s hlevi, kozolci, parnami…

S ČIM SO SE ŠE UKVARJALI TRAPISTI POLEG PROIZVODNJE ČOKOLADE IN LIKERJEV?

Trapisti so bili v gospodarskem pogledu izredno napredni in vsestranski. Držali so se reka Moli in delaj, zato je bilo delo pomemben sestavni del njihovega življenja. Ukvarjali so se z vsemi gospodarskimi dejavnostmi: s kmetijstvom, z živinorejo, vinogradništvom, obrtnimi dejavnostmi, pa tudi z vrtnarstvom, s cvetličarstvom, z zeliščarstvom in s sadjarstvom. Kot sadjarji so nasadili veliko sadnega drevja sortnih vrst jablan, hrušk, sliv in…

SAMOSTANSKA TISKARNA

  Trapisti so imeli v stavbi tovarne čokolade tudi tiskarno. V enem od prostorov so uredili črkostavnico, v drugem pa so imeli tiskarno. Tiskarski stroji so bili iz litega železa. Poleg tiskarskega stroja so imeli še stroj za obrezovanje, stroj za stiskanje in stroj za šivanje.     V tiskarni so natisnili vse tiskane izdelke, ki so jih potrebovali v sklopu proizvodnje čokolade in…

TRAPISTIN, GRANDE IN CACAO LIKER

  Skoraj ob istem času, ko so zgradili trapisti stavbo za tovarno čokolade, so zgradili tudi manjšo stavbo za tovarno likerjev. Kot so zapisali v knjigi Kaj delajo trapisti, ki sem jo že omenila v enem od prispevkov, so nasproti čokoladnice zgradili »destilarno na paro«, v kateri so izdelovali likerje.     Mogoče se vam bo zdelo čudno, nenavadno, da so trapisti, ki so…

POSTOPEK PROIZVODNJE ČOKOLADE IMPERIAL

    Trapisti so stroje za proizvodnjo čokolade pripeljali iz Francije. Po razpustu samostana leta 1947 so stroje uporabljali najprej v obratu proizvodnje čokolade Rajhenburške okrajne tovarne v Rajhenburgu, po preselitvi v Sotelsko v Okrajni tovarni čokolade in likerjev Rajhenburg (Sotelsko), po preimenovanju Rajhenburga v Brestanico 19. aprila 1952 v Okrajni tovarni čokolade in likerjev Brestanica (Sotelsko) in končno od 24. julija 1957 v…

ČOKOLADA »IMPERIAL«

    Kdaj je rajhenburškim trapistom cesar Franc Jožef podelil naziv »IMPERIAL« ni povsem znano. Arhivskih dokumentov o tem nimamo, saj so menihi po razpustu samostana leta 1947 arhiv odpeljali v Francijo.     Menihi trapisti, ki so v devetdesetih letih 20. st., ko sem zbirala gradivo in pripravljala prvo razstavo o trapistih, še živeli, so v ustnih pričevanjih rekli, da naj bi bilo…