Negoteka

Hranjenju fotografskega gradiva sta namenjena dva klimatizirana prostora, kjer sta temperatura in relativna vlaga primerni in se gibljeta v okvirih priporočenih vrednosti, to je okrog 15˚ C in 40% relativne vlažnosti in sta skozi vse leto konstantni. Prostora sta obrnjena na sever, v kubusu stare stavbe, ki že sama po sebi zagotavlja veliko klimatsko stabilnost. Ni letnih ekstremnih nihanj, ki so za občutljivo fotografsko gradivo najbolj škodljiva. V večjem prostoru hranimo negative, manjši je namenjen hranjenju fotografij. Velika večina originalnega gradiva je v obliki negativov, manj kot 5% je originalnih fotografij.

Gradivo je spravljeno v železnih omarah. Negativi so zloženi v predalih v vrečkah formata cca 8,5 x 41 cm, 12 x 24 cm, 6 x 24 cm, nekateri v plastičnih škatlicah za filme, v brez kislinskih prozornih vrečkah oziroma albumih, steklene plošče so v vrečkah s tršim hrbtiščem. Originalne fotografije hranimo v albumih ali v kartonskih škatlah.

V negoteki hranimo poleg bogatega dokumentarnega gradiva tudi nekaj sto fotografij, ki so stare 100 in več let. Prve so že iz 60.-tih let 19. st., torej so nastale le nekaj desetletij po izumu fotografije. Te so dragocene že zaradi svoje starosti in z njimi ravnamo še prav posebej spoštljivo.

%d bloggers like this: