Zgodovina

Fototeka, v kateri skrbimo za zbirko fotografij in negativov je v prvih letih obstoja pridobila veliko gradiva v glavnem iz obdobja II. svetovne vojne. Poudarek zbiranja oziroma urejanja in proučevanja je bil na partizanskih in zalednih enotah, življenju na osvobojenem ozemlju, žrtvah okupatorjevega nasilja itd.
Tudi povojno fotografsko gradivo je bilo kmalu po nastanku fototeke dobro zastopano, saj smo dobili negative Urada za informacije pri vladi LRS, kasneje preimenovanega v Foto Slovenija, ki so dokumentirali politične, vojaške, gospodarske, kulturne, športne in druge dogodke v prvih povojnih letih oziroma v letih graditve socialistične Slovenije.

V začetku 90-tih let smo prenovili stavbo Muzeja. Pričeli smo pripravljati novo stalno razstavo, na kateri smo predstavili življenje Slovencev v 20. stoletju zato smo fotografsko gradivo še bolj intenzivno zbirali in urejali. Obogatili smo fond I. svetovne vojne, fond časopisa Slovenec, dobili smo bogat arhiv Exportprojekta v katerem so predstavljena slovenska podjetja oziroma slovenska industrija, gradivo fotografov Toneta Stojka in Janeza Bogataja in izredno bogate fonde donacij fotoreporterjev Edija Šelhausa, Miloša Švabića in Dnevnikovo donacijo njihovega fotografa Marjana Cigliča. To gradivo ilustrira dogodke v Sloveniji v zadnjih 50-tih letih. V letu 2006 smo dobili še fotografski fond steklenih plošč ateljejskih posnetkov fotografa Petra Lampiča in 400 steklenih plošč in fotografij fotografa Rudolfa Bruner Dvořáka. V zadnjih letih smo dobili obsežen fond časopisne hiše Delo in gradivo fotografa Naceta Bizilja. V letu 2014 nam je fotograf Marjan Miro Dobovšek podaril več kot 4.000 barvnih in črno belih negativov in diapozitivov ter nekaj deset fotografij.

Zbiranje gradiva, razne donacije in delno odkupi so pripeljali do tega, da je danes fotografski fond v Muzeju dosegel številko več kot dva milijona in tristo tisoč fotografij in negativov. To je najobsežnejša muzejska zbirka negativov in fotografij v Sloveniji in temeljni posredovalec fotografskega gradiva za obdobje novejše slovenske zgodovine.

%d bloggers like this: